Slavíme svátky svatých, ale jen u dvou je to den narozenin. Jinak slavíme jejich výročí smrti. Říkáme mu – narozeniny pro nebe. Svatý František z Assisi ve své svaté moudrosti, kterou mnozí považovali za bláznovství, oslovoval smrt slovem sestřička. Ve velikonočním chvalozpěvu znějí jako fanfára tato slova: život a smrt utkaly se v podivuhodném zápase. Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Přes tato slova pravdy a povzbuzení i věřící člověk zažívá strach ze smrti, zvláště v této době, kdy ji máme stále na očích. Kde je naše víra?

Číst dál...

Minulý čtvrtek, 18. března 2021, plénum Senátu poslalo do druhého čtení zákonodárný návrh na vypuštění § 10 z platného zákona, kterým komunistický režim legalizoval takzvané přerušení těhotenství: tento paragraf stanovuje, že interrupce se neprovádějí cizinkám, jež se v ČSSR zdržují pouze přechodně; brání tedy tak řečené potratové turistice. Postoupení do druhého čtení proběhlo rychle, už byl večer a senátorky & senátoři nechtěli jednání protahovat...

Číst dál...

Nový prezident USA Joe Biden se označuje za katolíka; je po Johnu F. Kennedym teprve druhým katolíkem v úřadu prezidenta v celých více než dvousetletých dějinách USA. Ovšem skutečností je, že zdaleka ne všichni katolíci v USA vnímají Joe Bidena jako svého člověka. Rozděleni jsou nejen věřící, nýbrž i kněží a biskupové. Zatímco washingtonský arcibiskup kardinál Wilton Gregory jej velmi srdečně uvítal jako svého diecézána a v den jeho inaugurace se s ním, jeho rodinou a spolupracovníky pomodlil ve washingtonské katedrále. většina amerických biskupů není vůči Joe Bidenovi příliš přátelsky naladěna; což je poznat i z oficiální reakce Americké biskupské konference na Bidenovo zvolení...

Číst dál...

V současné době všechny věznice (a je jich v České republice 36) mají svého vězeňského kaplana. Jsou to muži i ženy, duchovní i laici z různých církví registrovaných v naší zemi. Kaplani mají ve věznici na starosti všechno, co souvisí se zajištěním duchovních potřeb odsouzených, případně zaměstnanců. Dále mají na starosti organizování služby dobrovolníků, kteří jsou nebo nejsou členy Vězeňské duchovenské péče...

Číst dál...

My, lidé nevděční za tvé dary, jsme v roztržitosti kvůli našim starostem a příliš pozemským ambicím zapomněli na tvou cestu pokoje a harmonie. Uzavřeli jsme se sami do sebe a do svých sobeckých zájmů. Lhostejní k tobě i k ostatním jsme zahradili cestu k míru. Tak se opakuje to, co slyšel prorok Jonáš v Ninive: zlo, které lidé páchají, vystupuje až do nebes. Nezvedáme k nebi čisté ruce. Místo toho do nebes znovu stoupá křik nevinné krve.  Obyvatelé Ninive v Jonášově příběhu nakonec uslyšeli hlas tvého proroka a našli záchranu v obrácení. Svěřujeme ti, Bože, oběti lidské nenávisti a také my prosíme o tvé odpuštění a o milost obrácení.

Číst dál...