Jak uctíváme Nejsvětější Srdce Ježíšovo, jehož slavnost dnes slavíme? Učitelkou nám může být sestra Celina Palinská z Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže (žila v letech 1901–1986) – veliká, a přece téměř neznámá, nekanonizovaná světice. Svůj život v naší zemi prožila v lásce, modlitbě, oběti – a v práci: celý život opravovala nemocniční prádlo...

Číst dál...


Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová ve svých vizích viděla jednou obraz chrámu svatého Petra v Římě, na jehož bourání, na jehož demolici pracovalo mnoho lidí. „Byla jsem však velmi překvapena,“ říká světice, „když jsem viděla, že mezi nimi bylo i hodně kněží“ – to viděla na přelomu 18. a 19. století; Petrův úřad je však cílem útoků i mimořádné Boží pomoci stále a vždy znova a prožívá údobí těžší i slavnější...

Číst dál...

„Existuje pokušení, které sní o deinstitucionalizované církvi, kupříkladu církvi gnostické, bez institucí, anebo podřízené pevným, obranným institucím, jako v pelagiánské církvi. Církev se stává institucí působením Ducha Svatého, který není gnostik ani pelagián. Právě on ustavuje církev. Jde o alternativní a komplementární dynamiku, protože Duch Svatý svými charismaty vyvolává chaos, z něhož poté utváří harmonii..."

Číst dál...

Na dnešek připadá další kulaté výročí Jana Sarkandra: 6. května 1860 byl v chrámu svatého Petra ve Vatikáně blahořečen. Toto májové datum je teď dnem jeho památky v církevním kalendáři: ta se do Druhého vatikánského koncilu slavila v den jeho smrti, tedy 17. března. O Janu Sarkandrovi vyšla řada knih, jak obranných, tak útočných. Několik životopisů, odborných i literárních, si teď dovolím představit a doporučit.

Číst dál...

„Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ A proč my dodnes hledáme Krista tam, kde není? V staromileckých praktikách, v pochybných teologických experimentech, v apokryfních náhražkách Božího slova, ve falešných uměleckých zobrazeních jeho života, v příliš omezených vlastních představách o něm, ve víře bez skutků, ve frázích odtržených od reality, v líbivě upraveném křesťanství?

Číst dál...