Nepřidám se k těm, kdo se o Petra otírají a chytří jako generál po bitvě mu vyčítají, jak byl zbrklý a co všechno pokazil. Petr jako duchem slabší doktor Watson vedle bystrého Sherlocka Krista, to je klišé mnoha kázání: má sice svou logiku, ale je nedomyšlené a nakonec Petrovi křivdí...

Číst dál...

Pašije – část Bible pojednávající o umučení Pána Ježíše Krista – se v římskokatolických kostelích předčítají dvakrát do roka: na Květnou neděli a na Velký pátek. Obřady v tyto dva dny neposkytují tolik prostoru, aby se v kázání udělal o pašijích podrobnější výklad: je to text dlouhý a bohatý na události i na inspirující myšlenky. – V době čtyřicetidenního postu, která začíná dnes Popeleční středou, proto přináší v letošním roce Skleněný kostel seriál reflexí Karla Komárka na Janovy pašije.

Číst dál...

Něha, děťátko v jeslích, zpěv andělů, poklona pastýřů, záře nebeská. A hned druhý den: krev, smrt nevinného: první mučedník svatý Štěpán. Křesťanství je radostné, ale nikoli sladké, chce se nám tím říci. Hned den po Božím hodu vánočním se nám připomíná, že není (pravé) křesťanství bez mučednictví, bez kříže. A opět hrůza: církev nám ukazuje brutální masakr, několik desítek a snad i stovek dětí zavražděných před očima rodičů, obraz dnešního světa...

Číst dál...

Ovšem cizinci, kteří žili uprostřed Izraele a podíleli se různým způsobem na životě iraelského národního společenství, byli – a vlastně pochopitelně – stále sociálně a společensky v nevýhodném postavení; jako občané, kteří neměli všechna práva, se stávali cílem vykořisťování ze strany těch zlých lidí, kteří v nich vycítili skupinu, jež se nemůže dostatečně silně bránit...

Číst dál...