„Vymění-li čtenář větu: – Je toto podle vůle Boží? za jednodušší a jasnější: - Je toto podle Božího slova?, odstraní tím z velké části záhadnou nejasnost a matoucí nejistotu,“ píše evangelický autor Arthur W. Pink, jehož úvahy mne inspirují k tomu malému seriálu článků. „Bůh nám ve své neomezené blahosklonnosti a vše přesahující milosti dal své slovo právě k tomu, abychom slepě neklopýtali v neznalosti toho, co ho těší a co se mu líbí, ale abychom poznali jeho smýšlení,“ píše Pink velice hezky. „Slovo shůry nám nebylo dáno jen pro naši informaci, ale aby řídilo naše jednání, osvěcovalo naši mysl a formovalo naše srdce. Slovo nám poskytuje neomylnou mapu, podle které proplouváme nebezpečným oceánem života. Pokud ho upřímně a svědomitě následujeme, zachrání nás od hrozivě vypadajících skal a podmořských útesů a navede nás bezpečně do nebeského přístavu.“ Tyto věty ovšem čtenáři sugerují, že Písmo svaté je jasné jako, třeba, telefonní seznam...

Číst dál...

Je to dnes přesně sto let, co se zjevila Panna Maria třem dětem v portugalské Fátimě. Za těch sto let od fátimského zjevení do dneška mohlo lidstvo prožít své nejzářivější století, ale...

Číst dál...

Kamarád Mirek (jméno jsem změnil) je uzenář (povolání je taky změněné); je velmi obětavý, pro svoje povolání žije a nešetří síly, když jde o to pomáhat lidem. Mám ho moc rád – i když, jako každý, má taky své stinné stránky & špatné vlastnosti. Nejvíc mě trápí (a štve, to musím přiznat!), že v poslední době si zvykl hrozně nadávat na papeže. Už se skoro bojím Mirka potkat...

Číst dál...

Tady v Žamberku je postní plátno jiné. Fialové pozadí zabírá mnohem větší procento plochy než Ukřižovaný: je to přesně opačný poměr pozadí a postav, než bývá většinou obvyklé. A nejsou tu jiné postavy než ta hlavní. Tělo na kříži je uprostřed té velké plochy až subtilní. A pod ním je Golgota, která opravdu vypadá jako lebka...

Číst dál...