„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal,“ píše Saint-Exupéry ve svém Malém princi. Nezlob se, ale mívám často pocit, že Ty sám nechceš být zodpovědný vůbec za nic. A proto se bráníš cokoli k sobě připoutat. Anebo, přinejmenším, si s tím dáváš hodně načas...

Číst dál...

Známý brazilský arcibiskup Helder Camara kdysi řekl, že žel existují křesťané, kteří si z celého evangelia zapamatovali jen jedinou scéhu, totiž vyhnání penězeměnců a prodavdavačů z chrámu; ta ovšem k Ježíšově osobnosti patří, stejnou chybou by bylo Ježíše s důtkami v ruce nevidět: ale oč častěji prokazoval náš Pán svou jemnost a laskavost!

Číst dál...

Víte, kdyby zpráva o zázraku v Káně Galilejské nebyla v evangeliu, nýbrž v některém z apokryfů, uváděla by se jako důkaz, jak absurdní, až zvrácené je myšlení apokryfů: copak by Ježíš, který je Boží Syn a má veškerou moc, tuto moc užíval pro výrobu vína? Copak by ten, který nás přišel spasit a vykoupit, ne dávat do pořádku naše pozemské spory a zástoje, mohl řešit nedostatek vína na svatbě!?

Číst dál...

Sochař Petr Váňa se rozhodl začít stavět na pražském Staroměstském náměstí repliku mariánského sloupu, který před sto lety skácel rozvášněný dav. Sochař se dostává se do konfliktu s městskými strážníky, které na místo poslal primátor Zdeněk Hřib – přitom člověk by řekl, že když je primátorem Prahy pirát, bude mít pro takové akce právě pochopení! Ale dost laciné ironie – otázka zní: jsou správné takovéto konfrontační akce?

Číst dál...