Chtěl bych jen ve vší skromnosti připomenout, že Království Boží je jako kvas, který má prokvasit celý svět. Zatím spíš svět proniká do Církve a celou ji prokvasí. Nedivíme se, že na faře je kavárna, ale kdyby třeba v kavárně byla kaplička nebo jen výklenek s duchovní soškou, my sami křesťané bychom to určitě odsuzovali...

Číst dál...

Píší se různé „Bible pro jedenadvacáté století“, ve kterých – když to jen trošku přeženu – se slovo „král“ překládá slovem „oligarcha“ a bibličtí Židé se nechávají cestovat shinkansenem. Nechci moc zesměšňovat – už tak někdy dost komické – snahy o aktualizaci biblických reálií: úmysl jejich autorů je jistě upřímný; ale o reálie, které by odpovídaly naší každodenní skutečnosti, přece vůbec nejde...

Číst dál...

Uprostřed vánoční doby, mezi slavností Narození Páně a svátkem Zjevení Páně, tedy Tří králů, konec vánočního oktávu uzavírá zasvěcený svátek s teprve padesátiletou historií. Zaveden byl papežem sv. Pavlem VI. v roce 1970, kdy nahradil svátek Obřezání Páně, který se slavil 1. ledna, tedy v den, kdy se osmý den od narození konala podle židovských předpisů rituální obřízka...

Číst dál...

Kdy jste se naposled pomodlili za papeže? Nějaká prosba v mešních přímluvách? Formulovaná tak, aby nebyla „jen“ za Svatého otce, ale vždy současně i za všechny biskupy, kněze, jáhny & celý Boží lid... Co víc? Nic? Kamarád mi poslal odkaz na příspěvek ze stránek Vatikánského rozhlasu, který se mě silně dotkl. Raději ho celý zkopíruji...

Číst dál...