Každý o něm ví, že patří mezi zakladatele reformace; vzdělanější křesťan si samozřejmě ještě vybaví radikální nauku o predestinaci... Jinak ale jeho život a teologii prakticky neznáme; na rozdíl od Martina Luthera, jehož život a duchovní i praktické postoje jsme schopni, i když nejsme evangelícï, přece jen nějak interpretovat, zůstává Jean Calvin (Jan Kalvín v české tradici) pro většinu křesťanů hluboko ve stínu. Skleněný kostel přináší v překladu Kristýny Jančíkové několik úryvků z církevních dějin francouzského katolického autora Daniela-Ropse (člena Francouzské akademie), z dílu L’Église de la Renaissance et de la Réforme, věnovaných Janu Kalvínovi: pohled hluboce informovaný, v katolickém stanovisku pevný, ale plný pochopení.

Číst dál...

Světec dnešního dne, kterému u nás říkáme Jan Kapistrán, je uctíván v různých zemích světa, jeho jméno nese farnost ve francouzském Bordeaux i město San Juan Capistran v Kalifornii, do jeho ochrany byly vloženy misijní stanice v Texasu i v Argentině (tam žijí známé Kapistránovy vlaštovky, které se řídí v tahu dnem jeho svátku). A tak dále a tak dále... V sousedním Maďarsku, kde se svatý Jan Kapistrán velmi významně podílel na obraně země proti Turkům a kde i zemřel, je uctíván jako szent János Kapisztrán; v Budapešti má od roku 1922 pomník a je po něm pojmenováno i náměstí Kapisztrán tér, kde sídlí, zcela stylově, maďarské Museum vojenské historie... Ale nic podobného u nás, ačkoli svatý Jan Kapistrán má tak veliký význam pro naše dějiny – jako by pořád platil bojkot, kterým český král Jiří z Poděbrad svatého Jana Kapistrána stíhal...

Číst dál...