Slova papeže Františka, kterými uvedl modlitbu představitelů tří náboženství v nepředstavitelně zničeném Mosulu: Než se budeme modlit za oběti války zde a na celém Středním východě, chtěl bych s vámi sdílet tři myšlenky: Jestliže je Bůh Bohem života – a to On je – pak je pro nás nepřípustné zabít bližního v Jeho jménu. Jestliže je Bůh Bohem míru – a to On je – pak je pro nás nepřípustné vést válku v Jeho jménu. Jestliže je Bůh Bohem lásky – a to On je – pak je pro nás nepřípustné nenávidět bližního v Jeho jménu...

Číst dál...

Žijeme v době, kdy mají velkou váhu statistiky. Podle nich se řídí život celé země. Jak by dopadla pravdivá statistika, která by v procentech odpověděla na otázky – jak jsme na tom se znalostí a plněním Božího řádu života. Například: Slyšels někdy o Desateru Božích přikázání? Znáš ho zpaměti, tak jako například dopravní předpisy? Snažíš se podle těchto pravidel žít? Zcela jistě by v tomto průzkumu byly velké rozdíly...

Číst dál...

Když se stal papežem Jan Pavel II., bylo mu 58 let a svět byl udiven – kromě mnoha jiného – i délkou a bohatým programem jeho cest. František stanul v čele církve ve věku 77 let. Cestuje méně než Jan Pavel II., ale rozhodně ne málo. Za osm let vykonal na tři desítky návštěv v různých koutech světa. Jeho apoštolská návštěva Iráku všechny předchozí cesty překonává náročností i komplikovaností svých okolností...

Číst dál...

K tradicím jezuitů náleží – nevím, jestli dodnes – také elogium: vypsání života, příkladných vlastností a význačných činů zemřelých členů řádu. Elogia ze starších dob jsou dnes cenným historickým pramenem a často i literární památkou. Následující vzpomínky na Františka Líznu se takovému významu samozřejmě nemohou blížit. Ale název „Elogium“ jim snad bude slušet jako připomínka slavné minulosti, na kterou ta nedávná v mnohém navazuje...

Číst dál...

Milý Otče, posílám odpověď na Vaši otázku, jak si představujeme nebe. Já si ani nepředstavuju, jak to v nebi vypadá, ale spíš jaká je tam nálada, jaké tam panují poměry. Že tam nebude nemoc, smrt, zlo, to je logické. Ale já se těším taky na to, že v nebi se nic nepokazí. Už nikdy se tam nic nezkazí a nezvrhne. Už se tam nebude opakovat pád andělů a hřích Adamův...

Číst dál...