Jako jeden z důkazů zmrtvýchvstání Ježíše Krista je uváděna proměna chování apoštolů. Skupina rybářů – z velké části negramotných – opouští Pána Ježíše ve chvíli jeho zatčení. Jsou vystrašeni, bez naděje, třesou se strachy za zamčenými dveřmi večeřadla. Co s námi bude? Všechny jejich „jistoty“ jsou pryč. Po jejich setkání se vzkříšeným Kristem a přijetí Ducha Svatého jdou mezi lidi a nebojácně hlásají radostnou zprávu...

Číst dál...

Na Velký pátek Církev nařizuje věřícím přísný půst v jídle. K tomuto tělesnému odříkání je také přidáno odříkání duchovní. Ten den nesmí být sloužena mše svatá. Při obřadech Velkého pátku prožíváme tři skutečnosti. Začneme přijímáním Božího slova, jehož vrcholem jsou Janovy pašije – zpráva o umučení a smrti Pána Ježíše. Následuje uctívání kříže. Obřady jsou zakončeny svatým přijímáním...

Číst dál...

Každý člověk touží po radosti. Biblické texty dnešní neděle nás vedou k získání pravé a nepomíjející radosti. Také Boží nepřítel nabízí člověku radost. Ta však nemá dlouhé trvání a často se obrací v bolest. Na prvním místě si na základě Božího slova musím uvědomit, o jakou radost stojím. A potom co jsem schopen a ochoten pro tuto radost udělat. Dalším krokem správným směrem je, že přestanu myslet na sebe a na své radosti, ale budu chtít stát se zdrojem radosti pro druhé lidi, zvláště pro ty, které mně Pán Bůh dal nejblíž...

Číst dál...

Jedna studentka medicíny onemocněla velmi vážnou nemocí. Nemocí, jejíž název se lidé bojí vyslovit nahlas, zvlášť v přítomnosti nemocného. Proto se pro ni používá krycí název – zákeřná nemoc. Je to na základě toho, že dřív nebo později na ni nemocný zemře. O rakovině říkával P. MUDr. Ladislav Kubíček, že není nemocí zákeřnou, protože člověku dává čas. Člověk, jehož tělo tato nemoc ničí, má čas na záchranu nesmrtelné duše. Zákeřnou a ďábelskou nemocí nazýval tento lékař a kněz infarkt – náhlé srdeční selhání...

Číst dál...

Neexistuje člověk, kterému se Bůh nedá poznat. Mlha, ve které žijeme a Boha nevidíme, je způsobena více vlivy v našem životě. Zjednodušeně řečeno – to jsou: tělo, svět a ďábel. Vliv světa a ďábla můžeme do určité míry omezit, ale ne zničit. Nejjednodušší, ale také nejtěžší to máme se svým tělem, svou duší, s vlastním Já. V dnešní vstupní modlitbě je doporučen lék naší hříšnosti, na který je kladen důraz v postní době: „Bože, studnice milosrdenství a dobroty, dáváš nám příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí.“

Číst dál...