Jeden z pokladů, které člověk má, je mateřský jazyk.Nechci komentovat současné dění. Ale chci nás povzbudit k získání většího pokladu. Tímto pokladem je hlavní mateřský jazyk – modlitba. Pán Bůh mně dává milost, že mohu ve školách a ve věznici učit malé a přerostlé děti tento jazyk – Pánu Bohu povídat a přijímat jeho slova...

Číst dál...

Letošní třetí, radostná neděle adventní je umístěna mezi sobotní památku Panny Marie Loretánské a pondělní památku Panny Marie Guadalupské. Kolik věřících našlo a posílilo svou naději v kopiích nazaretského domova Svaté rodiny v Loretu. Kolik jich našlo a posílilo naději před obrazem Matky Boží z Guadalupe, nad nímž žasnou vědci při každém dalším zkoumání...

Číst dál...

Jak by dopadl Jan Křtitel dnes? Většina lidí by ho vůbec neslyšela. Malý počet – 3,5 % lidí v naší vlasti (ti, kteří jsou dnes v kostele) – jedním uchem tam, druhým uchem ven. Možná by se našel mezi nimi někdo, kdo by jeho výzvy vzal vážně a změnil svůj hříšný život. Ale spíš by se našel někdo, kdo by napsal na Jana stížnost, v které by žádal o jeho usměrnění...

Číst dál...

Celé věky čekaly, až přijde Pán – čas od chvíle prvního hříchu prvních lidí do narození Krista. Nikdo z nás neví, kolik to bylo roků. Nakonec to přišlo a my se každý rok připravujeme na oslavu tohoto příchodu Pána Ježíše – Mesiáše – Spasitele – Vykupitele – Zachránce – na svět. Dnes začínáme dobu adventní – svatý čas, kdy se máme připravit i na jeho druhý příchod...

Číst dál...